Trường Trung Học Phổ Thông
Chu Văn An

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG NĂM HỌC 2015-2016

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG NĂM HỌC 2015-2016

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 
   

Số: 18/KH-THPT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Biên hòa, ngày  25  tháng 7  năm 2015

 

 

 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG NĂM HỌC 2015-2016

     Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, của Sở GD&ĐT Tỉnh Đồng nai về biên chế năm học: HK1 từ 17/8/2015 tới 26/12/2015 gồm 19 tuần thực học. Khai giảng ngày 5/9/2015. HK2 từ 28/12/2015 tới 28/5/2016 gồm 18 tuần thực học, 14 ngày nghỉ Tết âm lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác

 

THÁNG

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC

8/2015

4 tuần

3/8 - 29/8

(Tuần 1 tính từ 17/8 - 22/8)

 1. Tuyển dụng gv, cnv. CBQL, GV dự tập huấn chuyên môn, chính trị;
 2. Thông qua KH năm học, KH CM …Hoàn thiện CSVC. Nhập dữ liệu vào vnedu;
 3. Tuyển sinh vào lớp 10;
 4. Ký hợp đồng với căntin, xe đạp (9 tháng). Dự thảo thi đua gv, cnv;
 5. Hội nghị CMHS toàn trường lần thứ nhất (CN, ngày 30/8/2015).

9

4 tuần

31/8 - 26/9

 1. Khai giảng năm học (5/9);
 2. Khai giảng lớp phụ đạo hsy k11, học 2 buổi k12 và các lớp nghề. Bồi dưỡng đội tuyển hsg k10 và thi hsg k12;
 3. Kiểm tra tập trung;
 1. Hội nghị CC-VC;
 1. Thu học phí hk1. Lập dự toán tài chính cho năm 2016.

10

5 tuần

28/9 - 31/10

 1. Kiểm tra tập trung.
 2. Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường (Dạy 2 tiết trong 2 tuần);
 3. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 1.
 4. ĐH Đoàn trường (dự kiến).

11

4 tuần

02/11 - 28/11

 1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam;

12

4 tuần

30/11 - 26/12

 1. Thi HK1;
 2. Xét HL, HK học sinh;
 3. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 2.

01/2016

5 tuần

28/12/2015

-

30/01/2016

 1. Bắt đầu chương trình của HK2 (4/01). Các lớp học 2 buổi k12 tiếp tục học;
 2. Khởi động hoạt động hướng nghiệp cho hs k12;
 3. Tổng hợp chứng từ các nguồn quỹ; hoàn tất báo cáo tài chính năm 2015;
 4. Hội nghị CMHS toàn trường lần thứ hai.

02

4 tuần

01/02 - 27/02

 1. Nghỉ Tết Đinh Thân từ 02/02 - 17/02. Làm công tác từ thiện;
 2. Tiếp tục hội thi Giáo viên dạy giỏi, CN giỏi cấp trường;
 3. Kiểm tra tập trung;
 4. Hiến máu nhân đạo;
 5. Tiếp tục hoạt động hướng nghiệp cho hs k12;
 6. Thu học phí hk2.

03

4 tuần

29/02 - 26/03

 1. Kiểm tra tập trung;
 2. Tổ chức các hoạt động phong trào chào mừng ngày thành lập Đoàn;
 3. Tiếp tục hoạt động hướng nghiệp cho hs k12.

04

5 tuần

28/3 - 30/4

 1. Thi HK2. Áp dụng TKB mới cho k12;
 2. Hoàn tất hồ sơ đăng ký dự thi THPT QG cho k12.

05

4 tuần

02/5 - 28/5

 1. Họp HĐ, họp Tổ CM xét thi đua GV, CNV trong năm học;
 2. Hoàn tất hồ sơ, học bạ;
 3. Tổng kết năm học.

06

4 tuần

30/5 - 25/6

 1. Khối 12 tiếp tục học ôn thi THPT QG;
 2. Phát hồ sơ dự thi cho hs k12.
 

                                                                                               

                                                                    Hiệu trưởng

                                                                 LÊ THANH HẢI

 
Các tin khác