Trường Trung Học Phổ Thông
Chu Văn An

Giáo viên Sử chạnh lòng vì bài kiểm tra ‘bá đạo’

Sau khi bài kiểm tra Lịch sử của một học sinh lớp 11 được đăng tải lên mạng xã hội, một lần nữa bài toán khó về việc làm thế nào lôi cuốn học sinh đối với môn học này tiếp tục trở thành đề tài bình luận sôi nổi.
.

KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN.
.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG NĂM HỌC 2015-2016

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG NĂM HỌC 2015-2016
.

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRONG THÁNG 11 NĂM 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRONG THÁNG 11 NĂM 2015
.

KẾ HOẠCH CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

KẾ HOẠCH CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Kính chúc Toàn thể Cán bộ Công nhân viên, Giáo viên và Học sinh Trường THPT Chu Văn An năm mới "SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC - THÀNH CÔNG".
.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Ban Giám Hiệu xin kính chúc toàn thể Cán bộ - Giáo viên- Công nhân viên, quý phụ huynh và học sinh trường THPT Chu Văn An năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG.
.

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2015 - 2016
.
Xem thêm