Trường Trung Học Phổ Thông
Chu Văn An

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 
   

Số: 19/KH-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Biên hòa, ngày  15  tháng 8  năm 2015

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHỦ YẾU TRONG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015-2016

 

TUẦN

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC

 

27/7 - 01/8

 • Trong tháng: CBQL, GV dự tập huấn chuyên môn, chính trị. Hoàn thiện CSVC. Cập nhật dữ liệu vào chương trình vnedu;
 • Duyệt hồ sơ học sinh trúng tuyển vào lớp 10.

 

03/8 - 8/8

 • Hoàn tất danh sách lớp;
 • Tập trung đầu năm học: k11,12: sáng thứ 2, k10: sáng thứ 3.

 

10/8 - 15/8

 • Từ thứ 2: cả 3 khối bước vào năm học 2015 – 2016;
 • Các đội tuyển hsg 12 học lại (thi ngày 25/9/2015).

1*

17/8 - 22/8

 • Thứ 6: k12 thi nghề PT;
 • Chiều thứ 7: Họp HĐ, họp Tổ CM thường kỳ thông qua KH năm học, KHCM của tổ, của cá nhân, đăng ký thi đua …(từ 14g45, khối chiều không shcn).

2

24/8 - 29/8

 • Thứ 7: gv, cnv khám sức khỏe tổng quát (hs nghỉ);
 • Chủ nhật: Hội nghị CMHS lần thứ nhất (họp BGH, gvcn và BĐD buổi chiều thứ 7, từ 16g00).

3*

31/8 - 5/9

 • Thứ 4: Nghỉ Lễ Quốc khánh
 • Thứ 7 (5/9):

            + KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 – 2016 lúc 7g00

            + HỘI NGHỊ CC - VC từ 14g00 (hs được nghỉ)

4

7/9 - 12/9

 • Các tổ CM triển khai “Trường học trực tuyến”;
 • Khai giảng các lớp nghề k11

5

14/9 - 19/9

 • Sáng t3: KTTT khối 12 môn V (60’), Lý (45’), AV (45’), từ 7g30;
 • Chiều t3: KTTT khối 10 môn V (60’), Lý (45’), AV (45’), từ 13g30;
 • Sáng t4: KTTT khối 11 môn V (60’), Lý (45’), AV (45’), từ 7g30;
 • Lập đội tuyển bồi dưỡng HSG k10
 • Lập ds học 2 buổi k12, lớp hsy k11. TB cho CMHS.

6*

21/9 - 26/9

 • Thứ 6: Thi hsg k12.
 • Lớp PĐ hsy k11 (T,V,AV,VL) học 8 tuần (tới tuần 13), vào các buổi chiều thứ 3,5;
 • K12 học 2 buổi 10 tuần (tới tuần 15), vào các buổi chiều thứ 2,4,6 (3 môn chung Văn, Toán, Anh học theo lớp và các môn tự chọn hs đăng ký);
 • Chiều t7: Họp HĐ, họp Tổ CM (chuẩn bị Hội thi gvdg, gvcn giỏi  ... , từ 15g15, khối chiều shcn từ 14g35 tới 15g05).

7

28/9 -  03/10

 • Thứ 2: Triển khai “Kỹ năng sống” cho gv, hs

8

05/10 - 10/10

 • Thứ 3: Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường (Dạy tiết 1);
 • Ktra hồ sơ gv lần 1

9

12/10 - 17/10

 • Chiều t4: KTTT khối 10 môn T (60’), Hóa (45’), Sử (45’), từ 13g30;
 • Sáng t5: KTTT khối 12 môn T (60’), Hóa (45’), Sử (45’), từ 7g30;
 • Chiều t5: KTTT khối 11 môn T (60’), Hóa (45’), Sử (45’), từ 13g30.

10

19/10 - 24/10

 • Sáng CN: ĐH Đoàn trường (dự kiến).

11

26/10 - 31/10

 • Thứ 5: Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường (Dạy tiết 2).

12*

02/11 - 07/11

 • Chiều t7: Họp HĐ, Tổ CM. Thi năng lực giáo viên (hội thi gv dạy giỏi và gvcn lớp giỏi từ 15g15, khối chiều shcn từ 14g35 tới 15g05.

13

09/11 - 14/11

 • Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo VN (2 tuần).

14

16/11 - 21/11

 • Thứ 6: Tổ chức ngày Lễ Nhà giáo Việt nam.

15*

23/11 - 28/11

 • Chiều t7: Họp HĐ, Tổ CM từ 15g45.

16

30/11 - 05/12

 

17

07/12 - 12/12

 • Trong tuần : Thi HK1 các môn không TT (dự kiến).

18

14/12 - 19/12

 • Trong tuần : Thi HK1 các môn không TT (tiếp) và các môn TT (dự kiến).

19

21/12 - 26/12

 • Trong tuần : Thi HK1 các môn TT (dự kiến).

20*

28/12 - 02/01

 • Thứ 5: Xét thi đua gv, cnv và HK, HL của hs.
 

                                                                                                                   

                                                                  Hiệu trưởng                                                                                                        Lê Thanh Hải

 
Các tin khác