Trường Trung Học Phổ Thông
Chu Văn An

NGÀY 8/3

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Tổ chức Công đoàn nhà trường luôn quan tâm và tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ như 8/3 nhằm ôn lại truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ và tạo sân chơi cho các nữ công đoàn viên.

 
Các tin khác