Trường Trung Học Phổ Thông
Chu Văn An

Nhiều giáo viên được thưởng Tết nghìn đô

Trong khi giáo viên ở nhiều nơi ngậm ngùi vì mức thưởng Tết từ hộp dầu, gói bột ngọt, thì nhiều giáo viên Tp. HCM vẫn được thưởng với khoản tiền tương đối hậu hĩnh.
.

NGÀY 8/3

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ
.

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

NĂM HỌC 2015 - 2016
.

CHÚC MỪNG

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
.