Trường Trung Học Phổ Thông
Chu Văn An

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 
   

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Biên hòa, ngày 28  tháng 11  năm 2015

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

  1. TUẦN 17 (7/12 à 12/12):  Thi HK1 các môn không thi tập trung
  • Khối 10,11: Hóa, Sinh, Công nghệ, Tin, Sử, Địa, GDCD, TD, GQQP (9 môn)
  • Khối 12: Tin, Công nghệ, GDCD, TD, GDQP (5 môn)

Lưu ý: môn nghề k11, các lớp bồi dưỡng HSG được nghỉ học 3 tuần 17, 18, 19

  1. TUẦN 18 (14/12 à 19/12):  Thi HK1 các môn thi tập trung.

Khối 10, 11 thi môn Anh văn phần nghe, nói

Khối 12 thi theo đề thi và lịch thi của SGD

Ngày thi

Khối thi

Buổi thi

Môn thi

Giờ có mặt

tại trường

Tính giờ

làm bài

Thời gian

kết thúc

Thời gian làm bài

Thứ 2

14/12

10

Sáng

AV (nghe, nói)

7g00

7g15’

9g15’

P1 ® P5

9g00

9g30’

11g30’

P6 ® P10

Thứ 3

15/12

11

Sáng

AV (nghe, nói)

7g00

7g15’

9g15’

P1 ® P4

9g00

9g30’

11g30’

P5 ® P7

Thứ 4

16/12

12

Sáng

Văn (TL)

7g00

7g30

9g30

120 ph

Chiều

Vật lý (TN)

13g30

14g00

15g00

60 ph

Thứ 5

17/12

12

Sáng

Lịch sử (TL)

7g00

7g30

8g30

60 ph

Sinh vật (TN)

 

9g15

10g15

60 ph

Chiều

Địa lý (TL)

13g30

14g00

15g00

60 ph

Hóa học (TN)

 

15g45

16g45

60 ph

Thứ 6

18/12

12

Sáng

Toán (TL)

7g00

7g30

9g30

120 ph

Chiều

AV (nghe, viết)

13g30

14g00

15g30

90 ph

 

 

  1. TUẦN 19 (21/12 à 26/12):  Khối 10, 11 thi HK1 các môn thi tập trung

Ngày thi

Khối thi

Buổi thi

Môn thi

Giờ có mặt

tại trường

Tính giờ

làm bài

Thời gian

kết thúc

Thời gian làm bài

Thứ 2

21/12

11

Sáng

Văn

7g00

7g30

9g00

90 ph

 

9g30

10g15

45 ph

10

Chiều

Văn

13g30

14g00

15g30

90 ph

 

16g00

16g45

45 ph

Thứ 3

22/12

11

Sáng

Toán

7g00

7g30

9g00

90 ph

AV (viết)

 

9g30

10g15

45 ph

10

Chiều

Toán

13g30

14g00

15g30

90 ph

AV (viết)

 

16g00

16g45

45 ph

 

 

Lưu ý : Học sinh đi thi đúng giờ, mặc đúng đồng phục đi học (không mặc đồ TDTT)

 

                                                                                          Phó Hiệu trưởng

                                                                                        Dương Ngọc Dung

 
Các tin khác