Trường Trung Học Phổ Thông
Chu Văn An

Huân huy chương

Năm 2003 - 2004: Tập thể lao động giỏi cấp ngành. Năm 2007 : Xuất sắc, hội khoẻ phù đổng cấp Tỉnh. Năm 2008 :Xuất sắc hiến máu nhân đạo Tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc nhiều năm. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh qua nhiều năm: Cô Nguyễn Vũ Vân Anh, cô Nguyễn Lệ Phúc Hậu, cô Hoàng Thị Nguyệt, thầy Võ Ngọc Hịêp, cô Nguyễn Thị Kiều Oanh, cô Lê Thị HIếu, Thầy Hoàng Trọng Vĩnh...Nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở. Nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.