Trường Trung Học Phổ Thông
Chu Văn An

Cơ sở vật chất

Trường được thành lập trên cơ sở trường tiểu học Đồ Chiểu gồm 3 dãy nhà cấp 4 và có 7 phòng học. Cơ sở hiện nay gồm có 3 dãy tầng lầu với 12 phòng học dành cho 16 lớp (khối 10 và 12 học buổi sáng, khối 11 học buổi chiều), 01 phòng vi tính, 02 phòng tương tác, 01 hội trường, 01 phòng y tế và một số phòng chức năng khác.