Trường Trung Học Phổ Thông
Chu Văn An

Cơ cấu tổ chức

* Ban Giám Hiệu:

Thầy Lê Thanh Hải: Hiệu trưởng 

Cô Dương Ngọc Dung: Phó hiệu trưởng

* Các tổ trưởng Chuyên môn:

Cô Đào Thị Bích Liên: Tổ trưởng Tổ Tự nhiên 1 (gồm các môn Toán, Tin Học)

Cô Phạm Kiều Trang: Tổ trưởng Tổ Tự nhiên 2 (gồm các môn Lý, Hóa, Sinh, Công Nghệ) 

Cô Nguyễn Lệ Phúc Hậu: Tổ trưởng tổ Xã Hội 1 (gồm các môn Văn, Địa, GDCD)

Cô Trần Đào Hoài Thương: Tổ trưởng tổ Xã Hội 2 (gồm các môn Anh Văn, Sử,Thể Dục, Quốc Phòng)

Bà Trần Thị Diễm Phượng: tổ trưởng tổ Hành chính.

* Các ban ngành đoàn thể:

Cô Nguyễn Lệ Phúc Hậu: Chủ tịch Công Đoàn Thầy Hoàng Trọng Vĩnh: Bí Thư Đoàn.

Thầy Lê Thanh Hải: Bí thư Chi bộ