Trường Trung Học Phổ Thông
Chu Văn An

Cựu học sinh tiêu biểu

Thạc sĩ Nguyễn Bá Thuận: Trưởng ngành điện- khoa cơ điện điện tử Đại Học Lạc Hồng, trưởng đoàn Robocon Đại Học Lạc HồngThạc sĩ Võ Hoàng Quỳnh: Giảng viên trường Văn hoá nghệ thuật Đồng Nai.Thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo Nguyên: Giảng viên trường TrấnBiên - thành phố Biên Hoà. Đại úy Trương Anh Đức: phó trưởng Công an Phuờng Hòa Bình - Tp. Biên Hòa